AEPLA

01/12/2011

Colaboració amb el desenvolupament d'AeplaStats, una aplicació web per al tractament estadístic de dades de venda del sector de productes fitosanitaris. L'aplicació inclou l'auditoria i consolidació de dades de venda, així com la generació d'informes de diferents tipologies:

  • Comparatius empresa-mercat
  • Dades de venda consolidades de mercat
  • Venda per toxicitat
  • Venda per agrupacions de productes
  • Comparatives de vendes interanuals

Tecnologies utilitzades: PHP Symfony Framework, JavaScript i MSSQL Server 2008