B·Bati

04/06/2012

Aplicació web que permet la planificació de recursos empresarials [ERP] d'una empresa dedicada a l'exportació de productes amb transport per carretera. Els treballs realitzats han estat:

  • Mòduls de gestió dels principals recursos (clients, fàbriques, transportistes i comercials)
  • Sistema automatitzat de notificació d'avisos per email
  • 4 aplicacions frontals (frontends) separades amb diferents perfils d'usuari que comparteixen la mateixa base de dades però amb funcionalitats diferents

Tecnologies utilitzades: PHP Symfony Framework, SF admin-generator, JavaScript, jQuery i MySQL