https://www.boxidiomes.cat

Box Idiomes

01/10/2018

Projecte d'aplicació web integral para un centre de formació d'idiomes.

L’aplicació disposa d'un panell de control privat que permet gestionar tant la part pública del contingut, com la part de gestió interna de l'acadèmia. A la part pública apareix de forma dinàmica els professors i els serveis que s'ofereixen.

La part interna del gestor permet registrar alumnes i pares. Permet controlar l'assistència dels alumnes a les classes i finalment efectuar la part de facturació i cobraments. L'aplicació s'ha adaptat 100% al model de negoci del client reduint el temps de gestió de les tasques rutinàries, com per exemple, la generació de rebuts a girar al banc seguint la normativa SEPA Core.

Les característiques principals són:

 • Gestió de professors
 • Gestió d'alumnes i pares
 • Control de parentesc, permet aplicar descomptes automàticament segons la quantitat de germans
 • Gestió de grups i aules
 • Control d'assistència dels alumnes a les aules
 • Facturació automàtica
 • Generació de rebuts SEPA Core amb format XML
 • Gestió de factures
 • Gestió dels missatges de contacte web
 • Seguiment de despeses
 • Taulell de control ràpid amb mètriques de facturació mensuals
 • Calendari global

Tecnologies utilitzades: PHP7, Symfony2, SonataAdmin i Bootstrap3