https://www.espaikowo.cat

Espai Kowo

10/09/2016

Desenvolupament d'aplicació web dedicada a la gestió de la sala de coworking Espai Kowo.

Aquesta aplicació permet mostrar i gestionar al web públic els coworkers que treballen actualment. També s'ha creat un blog senzill i un gestor d'esdeveniments.

A la part privada de l'aplicació s'ha desenvolupat un sistema per a gestionar la facturació dels serveis que ofereix als seus clients. Les factures s'envien automàticament al banc mitjançant la normativa SEPA Core.

A més, també s'ha implementat un sistema per controlar la despesa mensual generada i contrastar-la amb els ingressos mensuals. El client disposa d'un taulell de control ràpid on pot consultar en temps real el resultat mensual.

Finalment s'ha afegit un sistema automàtic que permet felicitar als coworkers el dia del seu aniversari.

Tecnologies utilitzades: Symfony2, SonataAdmin i Bootstrap3