https://www.fibervent.com

Fibervent

14/11/2017

Aplicació privada de gestió destinada a una empresa de serveis de reparació i manteniment de parcs eòlics.

L'aplicació s'ha desenvolupat adaptada completament al flux de treball de l'empresa. El model de negoci consisteix a efectuar auditories de danys a les pales dels aerogeneradors. El client necessita una aplicació online adaptada a entorns d'alta mobilitat.

Els tècnics de l'empresa es desplacen a parcs eòlics ubicats per Europa i Llatinoamèrica, efectuen centenars de fotos amb objectius de llarga distància para avaluar els danys i desperfectes. Aquests danys s'han de geolocalitzar i anotar exactament a la distància que es troben de l'eix.

Els tècnics recullen un volum d'informació elevat i una gran quantitat de fotos. Tot això s'introdueix remotament amb l'objectiu de generar un informe molt complet sobre tots els danys detectats. L'informe amb PDF visualitza gràficament sobre un plànol esquemàtic d'un aerogenerador els danys detectats i la seva categoria.

Amb aquesta aplicació l'empresa ha aconseguit incrementar la seva facturació perquè ha pogut produir més informes d'auditoria amb la meitat de temps.

Tecnologies utilitzades: PHP7, Symfony2 i SonataAdmin