Urv

07/07/2017

Aplicació web destinada a la reserva d'espais i recursos universitaris desenvolupada a mida para la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

La finalitat de l'aplicació és unificar la gestió de tots els espais, aules, materials i recursos que la universitat posa a disposició dels seus alumnes i professors. Les reserves s'efectuen de forma online i afecten a tots els campus, extensions i edificis administratius que el client té dispersos per tota la província de Tarragona.

S'ha tingut una cura especial a l'hora d'integrar aquesta aplicació dintre d'un sistema extern encarregat de gestionar als professors i les aules que queden ocupades durant el curs acadèmic.

Tecnologies utilitzades: Java8 i PrimeFaces