Webgest

15/01/2010

Desenvolupament d'aplicació web de gestió i facturació completament personalitzada. L'aplicació s'adapta al workflow d'empreses de serveis i lloger de maquinària o vehícles, des de la recepció d'una comanda fins a la seva facturació. Algunes de les funcionalitats que ofereix són:

  • Gestió d'operaris
  • Gestió de vehícles
  • Gestió de despeses
  • Gestió de taller (manteniments)
  • Control de tacògrafs digital
  • Control documental
  • Informes d'explotació

Tecnologies utilitzades: Symfony1 PHP Framework i MySQL