Logo desenvolupament web a mida

Desenvolupar aplicacions web a mida per a obtenir un producte final fàcil d'utilitzar i perfectament adaptat a les seves necessitats

Logo serveis Cloud

Pujar els processos de gestió administrativa (comandes, albarans, factures...) del seu negoci al núvol [cloud computing] per a que pugui gestionar-los a través d'Internet des de qualsevol navegador o dispositiu mòbil (iPhone, iPad i Android)

Logo llista de tasques

Crear pàgines web dinàmiques en les quals vostè mateix pugui administrar fàcilment el seu contingut. La nostra missió és crear gestors de continguts [CMS] 100% personalitzats a les característiques del seu producte o servei

Logo tarja de crèdit

Integrar serveis de pagament electrònic segur (PayPal, Visa i Mastercard) a projectes nous o existents per a que vostè pugui accedir a un mercat internacional a través del comerç electrònic

Logo experiència d'usuari

Assessorar sobre projectes tècnics, xarxes socials i accions que maximitzin la visibilitat del seu negoci a Internet

Logo xarxes socials

Allotjament de pàgines web, servei de correu electrònic i desplegament de xarxes socials personalitzades sobre Elgg